Khám Phá

Xây dựng hồ sơ đề cử danh thắng Yên Tử trở thành Di sản thế giới

Yên Tử, Di sản thế giới UNESCO, UNESCO

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi báo cáo tóm tắt đề cử “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” (thuộc địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO để xem xét, đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ Di sản thế giới bảo đảm thời gian theo quy định.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và các cơ quan liên quan thực hiện các bước xây dựng hồ sơ đề cử “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc xem xét, ghi vào Danh mục Di sản thế giới.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử được cấu thành từ 4 cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt gồm Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, Khu di tích lịch sử nhà Trần (Quảng Ninh); Khu di tích danh thắng Tây Yên Tử (Bắc Giang) và Quần thể Côn Sơn – Kiếp Bạc – Thanh Mai (Hải Dương)…

Quàng Long

Hợp tác, chia sẻ với ALONGWALKER
Truyền Thông Miễn phí - Trả phí Theo Yêu Cầu
Admin: Quàng Long - Hotline: 0944.193.391
Email: www.alongwalker.com@gmail.com
Địa chỉ: A14A1, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội