Kênh ẩm thực

Tiệm mì vằn thắn gốc Hoa bán 400 tô mỗi ngày

Nối nghiệp bố chồng người gốc Hoa, cô Ngọc Thủy mở tiệm mì vằn thắn. Quán đông khách nhờ phần mì đầy đặn, giá hợp lý.

Tiệm mì vằn thắn gốc Hoa bán 400 tô mỗi ngày
Tiệm mì vằn thắn bán 400 tô mỗi ngày

Ngọc Diệp

Australia travel news, Australia travel guides, Australia holiday destinations and Australia reviews Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews
Top Car News Car News