Bên trong Khu phi quân sự phân cách hai miền bán đảo Triều Tiên, có một ngôi làng nhỏ chỉ có vỏn vẹn 207 cư dân Hàn Quốc sinh sống. Họ chấp nhận cuộc sống bị hạn chế về nhiều mặt, luôn đặt trong tình trạng an ninh cao độ....