Được bao quanh bởi thảm thực vật tươi tốt và điểm xuyết là những ao hồ chứa nước, ngôi làng Đinh Ốc Lĩnh (Ding Wuling) của Trung Quốc hẳn phải rất nhiều muỗi, đặc biệt là vào mùa hè. Tuy nhiên, những kẻ hút máu nhỏ bé đã không được...