Người xưa thường bảo, phải trải qua vất vả thì mới nhận lại được những điều hơn cả mong chờ. Và Dốc Lết Nha Trang thật sự là nơi rất đáng để như thế. Vượt qua những đồi cát cao hun hút để rồi thấy một thiên đường hiện ra...