Ở Hà Nội có một quán bánh cuốn gia truyền làm nức lòng thực khách gần xa với tên gọi bánh cuốn bà Xuân Hòe Nhai... Với tuổi đời tên 30 năm, liệu bánh cuốn bà Xuân Hoè Nhai liệu có ngon như lời đồn?