Hà giang, mảnh đất đã lấy đi biết bao thương nhớ, sự ngây ngô của tuổi trẻ của những con người đã đặt chân đến đây. Làm sao có thể quên được những con đèo ngoằn ngoèo mà mỗi lần đi qua là cảm thấy rùng mình, những ngọn núi...