Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn các mẹo sắp xếp đồ đạc và đeo ba lô đúng cách sau khi bạn đã đóng gói hành lý xong. Đeo ba lô đúng cách sẽ giúp bạn cảm thấy cân bằng khi nó nằm trên hông của bạn và sẽ...