Ai nói biển ở Huế không đẹp thì chứng tỏ người đó chưa cảm nhận được cái thơ mộng của biển ở đây. Nhiều người đến Huế, khám phá cung điện – lăng tẩm xong là chỉ muốn lao ngay ra biển để tận hưởng cái phong vị của biển....