1.Vị trí của đảo Nusa Penida 2.Phương tiện di chuyển đến đảo Nusa Penida 3.Khám phá hòn đảo Nusa Penida 3.1.Khám phá Angel Billabong 3.2. Khám phá biển Atuh Beach 3.3. Khám phá biển Klingking 3.4.Khám phá Biển Broken 3.5.Trải nghiệm khám phá vịnh Crystal 4.Một số chú ý khi...