Trà Vinh là nơi giao thoa của nhiều nguồn văn hóa khác nhau, như là văn hóa dân tộc kinh, Khmer, Miên và một phần văn hóa Pháp để lại sau khi đô hộ. Vùng đất này có những kiến trúc độc đáo, cuốn hút nằm trong lòng mẹ thiên...