Thốt nốt trái tim An Giang Chợ nổi Long Xuyên Hồ Tà Pạ Hồ Soài So Đồi Tức Dụp Rừng tràm Trà Sư An Giang miền đất hứa, hứa sẽ quay lại An Giang miền đất hứa mùa nước nổi cũng đẹp và bình dị như những gì mà mảnh...