Để nấu được một món nước dùng thơm ngon, chúng ta sẽ cần tới nguyên liệu tươi mới, kỹ thuật dùng dao điêu luyện và cuối cùng là thời gian. Nhắc đến yếu tố này, có lẽ hiếm ai qua mặt được nhà hàng Wattana Panich nổi tiếng ở khu Ekkamai, Thái Lan với...