Nội dung chính Chợ đêm Hạnh Thông Tây Co.op Rạch Miễu Khu ăn vặt Chi Lăng Phố Tây Bùi Viện Chợ đêm Tân Định Chợ Bà Chiểu Khu Phan Xích Long Nhắc đến Sài Gòn, du khách sẽ nghĩ ngay đến ẩm thực đường phố, trong đó, các khu ăn...