Với những nét đặc trưng được thể hiện rõ nét trong 4 chữ “Hồn quê đất Việt”. Phương Nam Resort Bình Dương đã phác họa về những hình ảnh vô cùng thân thương, bình dị của một làng quê Việt Nam yên bình. Do đó, nếu có một lần được...