1.Bánh trăng (bánh in) 2.Bánh ống 3.Thịt trâu khô Thạnh Trị 4.Món thịt heo khô 5.Bánh gừng thơm ngon 6.Món Lạp Xưởng Vũng Thơm 7.Bánh Pía nổi tiếng Đến Sóc Trăng du lịch, bạn không chỉ ấn tượng bởi những điệu múa dân gian truyền thống như Răm vông, Lăm...