Tết Cô Vy đã “đóng băng” những kỳ nghỉ của mọi người lại một khoảng khá là dài. Mùa hè thì đang đến, biển đang vẫy gọi và những cánh rừng cũng đang chờ người đến khám phá. Bạn cũng đang muốn nạp lại năng lượng sau một mùa dịch...