30/4 – 1/5 lại sắp đến rồi, việc tìm kiếm địa điểm vui chơi cùng gia đình, bạn bè lại làm cho nhiều người phải đau đầu suy nghĩ. Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 nên đi đâu chơi? 30/4 – 1/5 đi du lịch ở đâu để tránh đông người?...