1.Tham quan tòa tháp đôi Petronas cao nhất thế giới Những nổi bật của tòa tháp đôi Petronas 2.Các khu vườn và công viên ở Kuala Lumpur Bạn sẽ có trải nghiệm gì khi tham quan các khu vườn và công viên ở Kuala Lumpur? 2.1 Bạn sẽ tham quan khu...