Di tích Ngã tư Đức Hoà

Di tích Ngã tư Đức Hoà
Di tích Ngã tư Đức Hoà
Di tích Ngã tư Đức Hoà
Di tích Ngã tư Đức Hoà
Di tích Ngã tư Đức Hoà
Di tích Ngã tư Đức Hoà
Di tích Ngã tư Đức Hoà
Di tích Ngã tư Đức Hoà
Di tích Ngã tư Đức Hoà
Di tích Ngã tư Đức Hoà
Di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa tọa lạc tại điểm giao nhau giữa tỉnh lộ 824 và 825 thuộc khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Là nơi ghi dấu những sự kiện quan trọng trong nhiều thời kỳ lịch sử, Khu vực Ngã tư Đức Hòa đã được công nhận là di tích lịch sử Quốc gia năm 1989