Bình Liêu

Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu
Bình Liêu nằm cách Hạ Long chỉ khoảng hơn 100km. Đất Bình Liêu ôn hòa, khí hậu rất tuyệt vời, người ta gọi Bình Liêu như một Sapa thu nhỏ bởi đất này tựa như Sapa từ khí hậu, cảnh quan, đến con người và văn hóa của họ. Về cảnh quan, ruộng bậc thang Bình Liêu cũng có sức quyến rũ không kém gì so với ruộng bậc thang Sapa dù không mênh mang rộng lớn bằng.