Điểm Đến

Những chiếc gậy giá 1.000 USD

Gậy Makhila được làm thủ công từ gỗ medlar lưu 10 năm trong kho, không chỉ là gậy đi bộ mà còn là vũ khí tự vệ.
Những chiếc gậy giá 1.000 USD
Những chiếc gậy truyền thống giá 1.000 USD

Khánh Trần (theo Great Big Story)