Tháng 12 – tháng cuối năm với bao dự định cho năm mới, nhưng đây cũng là tháng của Lễ giáng sinh. Đây không phải là một ngày lễ chính thống ở Việt Nam nhưng càng ngày giáng sinh càng trở thành ngày lễ không thể thiếu. Tuy nhiên, liệu...