Ăn & Chơi

Dòng sông 3D mới xuất hiện

Dòng sông và vườn cây xanh mới xuất hiện ở Jakarta là bức bích họa dài 300 mét do 16 họa sĩ phối hợp với một bảo tàng thực hiện.
Dòng sông 3D mới xuất hiện
Dòng sông 3D mới xuất hiện

Theo SCMP